fbpx

Museum De Wemme beheert een groot aantal karren van cultuurhistorische waarde. Daaronder bevinden zich 54 handkarren. Elk jaar wordt een nieuwe keuze gemaakt van de handkarren die in de jaarlijkse expositie worden opgenomen met informatie over gebruik, voorgaande eigenaren, plaats van herkomst en over de constructie van de kar.

Regelmatig worden karren gerestaureerd en indien mogelijk in de vroegere staat teruggebracht. Uit deze gerestaureerde karren wordt jaarlijks ‘de kar van het jaar’ gekozen en voorzien van informatie en van bijzonderheden over de restauratie. Dit jaar is de keus van ‘de kar van het jaar’ gevallen op de kleine bakkerskar van bakker Lobbert uit Alkmaar.

Een gedeelte van de expositieruimte is ingericht met materialen en voorwerpen van de wagenmakerij waarbij het accent dit jaar gelegd is op het maken van een karrenwiel. Hierbij staat een timmermanskar van het timmerbedrijf en houthandel Emmerik uit Nijmegen.

Andere karren die dit jaar in de expositie staan zijn de PTT-hondenkar, die overgenomen is uit het Museum voor Communicatie in Den Haag; de gereedschapskar elektra van het Gemeentelijk Energie Bedrijf (GEB) uit Amsterdam; de kar van schilder Kroon uit Hillegom en een ziekenkar met brancard. Dit model ‘raderbrancard’ werd voor het eerst gemaakt in 1912 door firma Oostwoud uit Franeker en in 2001 aan De Wemme geschonken door het ambulancemuseum in Veendam.

De rij wordt afgesloten met een petroleumkar waarvan alleen bekend is dat deze in Hoogeveen gebruikt is. Bij deze kar is een overzichtje gemaakt van brandstoffen die vroeger voor verwarming van de woning gebruikt werden. Dit tegen de achtergrond van een veenlandschap waar turf wordt gestoken en op een slagkaar (kruiwagen) wordt gestapeld.

Meer informatie staat in de Handkarrenwijzer. Deze kunt u, als handleiding bij uw rondgang door het museum, meenemen en weer inleveren bij de balie van het museum of kopen.