fbpx

De handkarrenselectie in de expositie

Museum De Wemme beheert een groot aantal karren van cultuurhistorische waarde. Daaronder bevinden zich 54 handkarren. Elk jaar wordt een nieuwe keuze gemaakt van de handkarren die in de jaarlijkse expositie worden opgenomen met informatie over gebruik, voorgaande eigenaren, plaats van herkomst en over de constructie van de kar.

Regelmatig worden karren gerestaureerd en indien mogelijk in de vroegere staat teruggebracht. Uit deze gerestaureerde karren wordt jaarlijks ‘de kar van het jaar’ gekozen en voorzien van informatie en van bijzonderheden over de restauratie. Dit jaar is de keus van ‘de kar van het jaar’ gevallen op de in 2021 gerestaureerde melkkar met 4 bussen.

In de expositie ‘Dankzij De Vrijheid’ is de petroleumkar opgesteld, waarvan alleen bekend is dat deze in Hoogeveen gebruikt is. 

In de ‘Omloop’ staan de overige handkarren uit de Handkarrenselectie 2021.

Eerst de kar van het jaar, de melkkar met 4 bussen. Deze is afkomstig van melkboer Strik uit Enkhuizen en staat opgesteld voor een straatbeeld uit het oude Zuidwolde.

 

Andere karren die dit jaar in de expositie staan zijn de edik- of azijnkar uit de azijnfabriek te Zeist; de straatvegerskar uit Meppel; de vuilniskar uit Appingedam; de meubelkar van de meubelmaker Bos te Bedum en de ziekenkar met brancard. Dit model ‘raderbrancard’ werd voor het eerst gemaakt in 1912 door firma Oostwoud uit Franeker en in 2001 aan De Wemme geschonken door het ambulancemuseum in Veendam. Ook staat er een rongenkar van het timmerbedrijf en houthandel Emmerik uit Nijmegen.

Een gedeelte van de omloop is ingericht met materialen en voorwerpen van de wagenmakerij, waarbij het accent  ligt op het maken van een karrenwiel. 

Meer informatie staat in de Handkarrenwijzer. Deze kunt u, als handleiding bij uw rondgang door het museum, meenemen en weer inleveren bij de balie van het museum of kopen.

U kunt onze handkarren allemaal digitaal bewonderen via deze link.