fbpx

ANBI-verantwoording

Museum De Wemme koopt niets aan, maar ontvangt schenkingen in de vorm van handkarren.
In 2014 waren dit een scharensliepkar en een ziekenkar. De  scharensliepkar was in goede staat en kon zo het museum in. De ziekenkar is gerestaureerd.

Financieel verslag
Resultaat

Balans