fbpx

ANBI-verantwoording

Museum De Wemme koopt niets aan, maar ontvangt schenkingen in de vorm van handkarren.

Financieel verslag
Baten-lasten over 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans