fbpx

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI
zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Stichting Cultuurhistorisch streek- en handkarrenmuseum De Wemme is een ANBI.
Doelstellingen van de Stichting  Museum De Wemme zijn:

  • de oprichting en instandhouding van een cultuur-historisch museum in Zuidwolde
    (Drenthe) en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
    daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  • het beheren en exploiteren van een cultuur-historisch museum in Zuidwolde (Drenthe)
  • het aanleggen, bewaren en onderhouden van een zo uitgebreid mogelijke verzameling handkarren;
  • exposities en ander voorlichtingsactiviteiten houden, betreffende het gebruik in het verleden van handkarren, alsmede op andere wijze de belangstelling te bevorderen voor het gebruik in het verleden van handkarren.

Beloningsbeleid

Het museum heeft geen mensen in loondienst.
De vrijwilligers van het museum ontvangen een vergoeding voor eventueel gemaakte onkosten.

​Contactgegevens
Cultuurhistorisch streek- en handkarrenmuseum ‘De Wemme’
Burgemeester Tonckensstraat 49 – 7921 KB Zuidwolde
Telefoon: (0528) 37 33 32

 

Rabobankrekening NL87RABO0376262168
Internet www.dewemme.nl
E-mail info@dewemme.nl
Kamer van Koophandel 41018656
BTW-nummer NL0092.09.621.B.01
Museumvereniging M7311
Oprichtingsdatum 24 maart 1988
Bestuurssamenstelling  
Voorzitter (wnd). Dhr.W.Wennink
Secretaris Dhr.A-L.van Schoonhoven
Penningmeester Dhr.G.van Hengel
Leden Dhr.B.Steenbergen
  Vacature

 

In 2022 heeft het bestuur 8 maal vergaderd.
Voor de financiële verantwoording kunt u  hier  terecht.