fbpx

DE HANDKAR: HET VERVOERMIDDEL VAN DE KLEINE MAN​

Nog niet zo heel lang geleden, vanaf ongeveer 1850 tot kort na de Tweede Wereldoorlog, waren het geratel van karren en de roep van de venters en ambachtslieden medebepalend voor de sfeer en het straatbeeld in onze dorpen en steden. Na de oorlog leefde het gebruik van de handkar nog even op om daarna plaats te maken voor bakfiets en bestelwagen. Zo op het oog leken veel karren op elkaar, maar niets is minder waar. Museum De Wemme bezit de grootste handkarrenverzameling in Nederland en toont een groot aantal in een permanent deel van haar expositieruimte.

 

In oktober 2013 verscheen bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen het boek “De Handkar. Het vervoermiddel van de kleine man” van Else Fleurke en Bob Verdonk. In deze uitgave wordt, naast de rijke historie van de handkar, ook de veelzijdige techniek  beschreven die de wagenmakers aanwendden om de karren zo goed mogelijk af te stemmen op de eisen van de gebruiker. In 1983 kwamen de handkarren van de Nederlandse Handkarren Stichting uit Amsterdam door omstandigheden terecht in Zuidwolde (Dr.), waar ze in 1988, ondergebracht werden in het pas opgerichte museum dat de naam De Wemme kreeg. In de afgelopen 25 jaar heeft dit museum zich intensief ingezet om de restauratie, documentatie alsmede geschikte huisvesting van de aan zijn zorg toevertrouwde karren  te realiseren.

Else Fleurke (1950) is amateur schrijver. Zij was van 2006 – 2011 coördinator van  Cultuurhistorisch streek- en handkarrenmuseum De Wemme.
Bob Verdonk (1940) was als bouwkundig adviseur betrokken bij de oprichting van het museum. Hij ontwierp mede de jaarlijkse exposities en documenteert de handkarren.

Else Fleurke en Bob Verdonk, De Handkar – het vervoermiddel van de kleine man. Een verkenning in woord en beeld, Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, ISBN 978.90.5730.868.0, prijs € 29,95 – 176 pagina’s.

Ook verkrijgbaar in De Wemme:

  • Museumgids Handkarrenwijzer 2019
  • Uitgave: Handkarren van De Wemme